Wstęp

Kupując lub wypożyczając sprzęt sportowy w Ski Sport Rokytnice nad Jizerou (“Ski Sport”), podajesz nam swoje dane osobowe. Robimy wszystko, aby upewnić Cię, że nie zawiedziemy Twojego zaufania. Chcielibyśmy wyjaśnić, w jaki sposób traktujemy dane osobowe.

Gromadzenie i wykorzystanie danych

Zasady mają zastosowanie do wszystkich klientów Ski Sport i innych osób, które skontaktują się z Ski Sport lub w inny sposób prześlą nam pewne informacje (chyba że poniżej podano inaczej). Oznacza to wszystkich korzystających z usług Ski Sport lub świadczących dla niego usługi, realizację lub podwykonawstwo.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Vladimír Svatý, REGON 10507175, z siedzibą Horní Rokytnice 339, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Jeśli chcesz się z nami skontaktować i zapytać nas o cokolwiek związanego z przetwarzaniem danych osobowych, możesz skorzystać z następujących danych kontaktowych:

Email: ski-sport@seznam.cz
Tel: +420 603 574 109
Adres do korespondencji: Horní Rokytnice 339, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Jakie dane gromadzimy

Ski Sport gromadzi następujące kategorie danych:

 1. Dane, które sam podajesz

Informacje dostarczone w następujących sytuacjach:

 • przy wypełnieniu formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej http://www.ski– rokytnice.cz/kontakt,
 • przy wypełnianiu formularza zamówienia w naszym sklepie internetowym https://eshop.ski– rokytnice.cz,
 • przy zawieraniu innego stosunku umownego między Tobą a Ski Sport w zakładzie Ski Sport, w szczególności wypożyczanie / najem sprzętu sportowego lub świadczeniu usług serwisowych sprzętu sportowego,
 • informacje, które nam przekazujesz w celu realizacji zamówienia.
 1. Informacje z innych źródeł

Takie źródła obejmują:

 • publicznie dostępne źródła, w tym publiczne rejestry i Internet, jeżeli potrzebujemy takich informacji na przykład do właściwego wystawienia dokumentu księgowego lub przy podobnych okazjach,
 • informacje, które otrzymaliśmy od stron trzecich, takich jak Twoi pracodawcy lub współpracownicy, lub partnerzy biznesowi, i informacje, które absolutnie potrzebujemy do realizacji umowy.

Ski Sport może łączyć informacje zgromadzone z tych źródeł z innymi dostępnymi informacjami.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane

Ski Sport wykorzystuje zebrane dane do następujących celów:

 1. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umów

Korzystamy z danych w celu przygotowania dokumentacji umownej, zmiany umów lub rozwiązania umów.

W tym celu potrzebujemy danych osobowych użytkownika, aby spełnić wymogi prawne dotyczące zakończenia, zmiany i rozwiązania stosunku umownego.

 1. Działania handlowe

Używamy danych do samej realizacji zamówień, dzięki czemu możemy poinformować Cię o stanie Twojego zamówienia, abyśmy mogli w krótkim czasie dostarczyć towar, aby spełnić wszystko, co obiecaliśmy.

W tym celu potrzebujemy Twoich danych osobowych, aby zrealizować zamówienie.

 1. Prowadzenie księgowości

Używamy danych do wystawiania dokumentów księgowych i prowadzenia księgowości.

W tym celu potrzebujemy Twoich danych osobowych, w celu spełnienia ustawowych wymogów rachunkowości.

 1. Wysyłanie wiadomości handlowych.

Jeśli subskrybujesz nasz biuletyn z nowościami, możemy od czasu do czasu wysyłać Ci e-maile z wiadomościami o wydarzeniach w Ski Sport.

Możesz otrzymywać te e-maile od nas również, jeśli jesteś naszym klientem, ponieważ wierzymy, że jesteś zainteresowany tymi informacjami jako nasi klienci. Jeśli przeszkadzają Ci te wiadomości, daj nam znać lub po prostu anuluj subskrypcję wiadomości e-mail zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym e-mailu.

 1. Postępowanie sądowe i obrona roszczeń prawnych

Zebrane dane mogą być wykorzystane do dochodzenia lub rozstrzygania sporów lub roszczeń prawnych związanych ze współpracą biznesową z Ski Sportem, lub w innych przypadkach dozwolonych przez obowiązujące prawo.

Udostępnianie i przekazywanie danych

Ski Sport może udostępniać zebrane dane:

 1. Naszym partnerom handlowym

Ski Sport może dostarczyć informacji współpracownikom, dostawcom, konsultantom, dostawcom oprogramowania, doradcom i innym usługodawcom, których usług sami nie możemy zapewnić. Na przykład dostawy towarów, e-shopu, usługi księgowe lub prawne.

Pragniemy zapewnić, że wszyscy nasi partnerzy handlowi są zobowiązani do zachowania poufności.

 1. Z przyczyn prawnych lub w przypadku sporów

Ski Sport może udostępniać Twoje dane, jeśli jest to wymagane przez prawo, przepisy, umowy operacyjne, procesy sądowe lub urzędy państwowe.

 • Policji i sądom, organom państwowym lub innym stronom trzecim, jeśli jest to konieczne w celu egzekwowania naszych umów lub innych zasad, jeśli jest to konieczne w celu ochrony naszych praw lub własności, lub innych stron, ewentualnie, gdy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług lub współpracy handlowej ze Ski Sport dojdzie do sporów, lub roszczeń prawnych.
 • Innym stronom w związku z możliwym połączeniem spółek, sprzedażą majątku, konsolidacją lub restrukturyzacją, finansowaniem lub przeniesieniem Ski Sport lub jego części na własność osoby trzeciej.
 1. Za Twoją zgodą

Ski Sport może również udostępniać Twoje dane w inny sposób, jeśli powiadomi Cię o tym, a Ty wyrazisz na to zgodę.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Przechowywanie i usuwanie danych

Przechowujemy Twoje dane przez cały czas trwania stosunku umownego z Ski Spor i standardowo jeszcze dziesięć (10) lat po jego zakończeniu. Ski Sport usunie lub zanonimizuje Twoje dane natychmiast po tym, jak o to poprosisz (z wyjątkiem przypadków podanych poniżej).

Jeśli zezwala na to prawo, Ski Sport może zachować niektóre dane po okresie przechowywania, w następujących przypadkach:

 • jeśli jesteśmy z Tobą w stosunku spornym, taki jak nierozstrzygnięty spór lub roszczenie prawne.
 • jeśli wymaga tego prawo lub jeśli przechowujemy te informacje w formie zbiorczej, lub anonimowej.
 • jeśli potrzebujemy takich danych do uzasadnionych celów biznesowych.
 1. Dostęp do swoich danych

Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami bezpłatnie, aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, poprosić o szczegółowe informacje na temat tego przetwarzania. Aby to zrobić, można użyć naszych dowolnych danych kontaktowych.

 1. Zmiana danych lub błąd danych

W przypadku jakichkolwiek zmian w danych osobowych, takich jak zmiana nazwiska, zmiana miejsca zamieszkania lub adresu e-mail, lub jeśli okaże się, że pracujemy z Twoimi nieaktualnymi lub błędnymi danymi podczas trwania stosunku umownego z Ski Spor, prosimy o informację tak szybko, jak to możliwe. Aby to zrobić, można użyć naszych dowolnych danych kontaktowych.

 1. Ograniczenie przetwarzania

Jeśli uważasz, że:

 • przetwarzamy Twoje niedokładne dane,
 • przetwarzanie Twoich danych jest nielegalne i nie chcesz usuwać wszystkich danych,
 • nie potrzebujemy już Twoich danych do powyższych celów, ale chcesz je wykorzystać do obrony Twoich roszczeń prawnych, na przykład w postępowaniu sądowym,
 • nasze wiadomości już ci przeszkadzają, chociaż przypuszczaliśmy, że możesz być nimi zainteresowany, możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania tylko niektórych Twoich danych osobowych lub tylko do niektórych celów związanych z przetwarzaniem.
 1. Przenośność danych

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, abyśmy przekazali Twoje dane, które mamy do dyspozycji, stronie trzeciej zgodnie z Twoją specyfikacją.

 1. Skarga w Biurze Ochrony Danych Osobowych

Jeśli uważasz, że traktujemy Twoje dane z naruszeniem prawa, możesz w każdej chwili skierować skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązuje od: 25 maja 2018