WARUNKI wypożyczania sprzętu sportowego FIRMY SKI SPORT ROKYTNICE NAD JIZEROU

1. Cały sprzęt narciarski do wypożyczenia jest własnością ośrodka narciarskiego Rokytnice nad Jizerou, dalej zwany wynajmujący.

2. Wzajemne relacje między najemcą a wynajmującym reguluje niniejszy regulamin i kodeks cywilny.

3. Cenę wypożyczenia reguluje aktualny cennik.

4. Czas wynajmu 1 dzień oznacza 1 dzień kalendarzowy i obowiązuje w następujących wypożyczalniach:

wypożyczalnia Rokytka parking P1 – 8:00-17:00
wypożyczalnia Horní náměstí – 8:30-17:00 wypożyczalnia Dolní náměstí – 9:00-18:00

Sprzęt można wynająć na więcej dni na życzenie najemcy.

5. Sprzęt sportowy wypożyczany jest na podstawie ważnego dokumentu tożsamości klienta – dowodu osobistego, paszportu lub złożenie zwrotnej zaliczki gotówkowej określonej przez wynajmującego.

6. Klient wypożycza sprzęt sportowy na własne ryzyko.

7. W przypadku uszkodzenia sprzętu, nieodpowiedniego zużycia w okresie wypożyczenia oraz w przypadku utraty jakiejkolwiek części pożyczonego sprzętu, najemca zobowiązuje się zapłacić wynajmującemu aktualną cenę zakupu uszkodzonego lub utraconego sprzętu, lub faktyczny koszt naprawy zgodnie z cennikiem usług.

8. Miejscem wykonywania są następujące zakłady:

Ski sport
Parking P1 Rokytka
512 45 Rokytnice n.Jiz.

Ski sport
Horní náměstí 655
512 45 Rokytnice n.Jiz.

Ski sport
Dolní náměstí 3
512 44 Rokytnice n.Jiz.

9. Wypożyczony sprzęt sportowy powinien być dokładnie sprawdzony podczas odbioru. Jeśli zostanie wykryta usterka, należy powiadomić obsługę.

10. Jeżeli najemca nie zwróci wypożyczonego sprzętu najpóźniej pod koniec okresu wypożyczenia, pomimo zawiadomienia, jego zachowanie stanowi przestępstwo zgodnie z §249 kodeksu karnego przez nieuprawnione użycie cudzej rzeczy. Najemca przyjmuje do wiadomości, że w takim przypadku wynajmujący będzie wszczynać postępowanie karne.