Podmínky pro zapůjčení sportovního vybavení firmy Ski sport Rokytnice nad Jizerou

1. Veškerý lyžařský materiál k zapůjčení je majetkem Ski sport Rokytnice nad Jizerou a dále jen pronajímatel.

2. Vzájemné vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem se řídí tímto půjčovním řádem a Občanským zákoníkem.

3. Ceny půjčovného se řídí aktuálním ceníkem.

4. Půjčovní doba 1 den znamená 1 kalendářní den a to takto v jednotlivých provozovnách:

půjčovna Rokytka parking P1 – 8:00-17:00
půjčovna Horní náměstí – 8:30-18:00
půjčovna Dolní náměstí – 9:00-17:00

Materiál lze pronajmout na více dnů, jak nájemce požaduje.

5. Sportovní vybavení se zapůjčuje na základě předložení platného dokladu totožnosti klienta – občanský průkaz, pas…, nebo složením vratné peněžní zálohy, kterou určí pronajímatel.

6. Klient si zapůjčuje sportovní vybavení na vlastní nebezpečí.

7. V případě poškození materiálu neodpovídající přiměřenému opotřebení za dobu výpůjčky a v případě ztráty jakékoliv části vypůjčeného materiálu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozeného či ztraceného vybavení, respektive skutečné náklady na jeho opravu dle servisního ceníku.

8.Místem výkonu jsou tyto provozovny:

Ski sport
Parking P1 Rokytka
512 45 Rokytnice n.Jiz.

Ski sport
Horní náměstí 655
512 45 Rokytnice n.Jiz.

Ski sport
Dolní náměstí 3
512 44 Rokytnice n.Jiz.

9. Zapůjčené sportovní vybavení si při převzetí pečlivě zkontrolujte. V případě zjištění závady upozorněte obsluhu.

10. Nevrátí-li nájemce půjčený materiál nejpozději do skončení doby zápůjčky a to i přes upozornění, naplňuje jeho jednání skutkovou podstatu trestného činu ve smyslu §249 trestního zákona a to neoprávněným užíváním cizí věci. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel podá v takovém případě podnět k zahájení trestního stíhání.